Polityka prywatności RODO

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności zawiera zasady przetwarzania danych osobowych przyjęte przez Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o. z siedzibą w Pelplinie ul. Biskupa Dominika 11, 83-130 Pelplin, która jest administratorem danych.

Dokument ten jest wyrazem dbałości o prawa osób odwiedzających nasz serwis, korzystających z oferowanych przez nas usług i współpracujących z nami oraz spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z aktualnych regulacji prawnych dotyczących przetwarzania danych osobowych.

W związku z wdrożeniem przez nas obowiązujących przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO, szanując Państwa prywatność, jak również dbając o to, aby wiedzieli Państwo w jaki sposób przetwarzamy Wasze dane osobowe, poniżej przedstawiamy klauzule informacyjne, które pomogą Wam to ustalić:

 1. Klienci księgarni internetowej

 2. Odbiorcy newslettera

W sprawie przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych mailowo: iod@bernardinum.com.pl

 

Wykorzystanie plików COOKIES

 1. Serwis używa plików „cookies”, które są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniom używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon itp.), zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies nie służą ustalaniu tożsamości użytkownika

 2. Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

  1. Cookies stałe (ang. persistent cookies) – są przechowywane na Urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika; zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia końcowego nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia końcowego Użytkownika.

  2. Cookies sesyjne (ang. session cookies) – to pliki tymczasowe, które są przechowywane na Urządzeniu końcowym Użytkownika do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki internetowej; zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia końcowego.

 3. Celem wykorzystania pików cookies przez administratora jest poprawna konfiguracja Serwisu, polegająca w szczególności na:

  1. dostosowaniu zawartości stron Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Urządzenie końcowe Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

  2. tworzenia statystyk, które pomagają wyjaśnić, w jaki sposób Użytkownik Serwisu korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika,

  3. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika,

  4. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu, po zalogowaniu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

  5. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu,

  6. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

 1. Ustawienia dotyczące plików cookies można samodzielnie i w każdym czasie zmienić korzystając z dostępnych funkcji w używanej przeglądarki internetowej, określając warunki ich przechowywania, uzyskiwania dostępu lub można je usunąć. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.

 2. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie Cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym Administrator będzie przechowywać informacje w Urządzeniu końcowym Użytkownika lub będzie uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

 

KLIENCI KSIĘGARNI INTERNETOWEJ

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wydawnictwo Bernardinum Spółka z o.o. z siedzibą w Pelplinie ul. Biskupa Dominika 11, 83-130 Pelplin i można skontaktować się z nami telefonicznie 58/536-17-57, mailowo bernardinum@bernardinum.com.pl, osobiście w siedzibie,

 2. z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo iod@bernardinum.com.pl,

 3. celem przetwarzania jest:

  1. założenie konta internetowego w e-sklepie umożliwiające korzystanie z pełnym możliwości sklepu, zarządzanie kontem oraz wgląd w historię zamówień,

  2. zawarcie i realizacja umowy sprzedaży oraz dostarczenie zamówionych towarów,

  3. dopełnienie ciążących na nas obowiązków wynikających z przepisów prawa,

  4. zapewnienie możliwości podejmowania skutecznych działań w celu ewentualnego dochodzenia przysługujących roszczeń lub ewentualnej obrony przed kierowanymi roszczeniami,

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

  1. Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., udzielonej zgody na założenie konta potwierdzone czynnością rejestracji,

  2. b) Art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., niezbędne do wykonania umowy oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisu prawa,

  3. Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., prawnie usprawiedliwiony interes administratora,

 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia oraz nasi dostawcy usług informatycznych, usług kurierskich, pocztowych, dostawcy usług płatniczych,

 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres wymagany przepisami prawa (w tym przepisy rachunkowe oraz podatkowe - 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy) lub do momentu przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa, a w przypadku udzielenia odrębnych zgód do momentu odwołania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, po upływie wyżej wymienionych okresów dane są usuwane lub poddawane anonimizacji,

 7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem przesyłając e-mail na adres sprzedaz@dobreslowo.pl,

 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 9. podanie danych w zamówieniu jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy, a ich brak uniemożliwi jej zawarcie. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne,

 10. nie wykorzystujemy zebranych danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie dokonujemy profilowania.

 

ODBIORCY NEWSLETTERA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wydawnictwo Bernardinum Spółka z o.o. z siedzibą w Pelplinie ul. Biskupa Dominika 11, 83-130 Pelplin i można skontaktować się z nami telefonicznie 58/536-17-57, mailowo bernardinum@bernardinum.com.pl, osobiście w siedzibie,

 2. z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo iod@bernardinum.com.pl,

 3. celem przetwarzania jest przesyłanie newslettera,

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, udzielonych zgód na przesyłanie newslettera zawierającego informacje o nowościach i promocjach wydawniczych,

 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy informatyczne wspierające nas w przesyłaniu newslettera,

 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,

 8. [PRAWO DO WYPISANIA]

 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 10. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne żeby odbierać newsletter.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel